ขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทรนเนอร์

ด้วยความมุ่งมั่นคำนึงถึงทุกความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความต้องการขนส่งสินค้าในจำนวนไม่มาก เราจึงมีการบริการรวบรวมสินค้า และนำมาบริหาร วางแผนการจัดวางสินค้า รวมไปถึงการกระจายสินค้าไปยังปลายทางได้อย่าง มีประสิทธิภาพในทุก ๆ สัปดาห์ สินค้าจึงขนส่งไปยังทุกเส้นทางปลายทาง เช่น Intra-Asia อย่างตรงเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Mr.Nutthapun
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: nutthapun@consollink.com

เบอรโทร: 08-2486-4319 / 08-1303-4343