ขนส่งสินค้าทางรถ

ทุกความมุ่งมั่น คือทุกการบริการเพื่อรองรับทุกความต้องการของการขนส่ง

 • รถบรรทุก ทุกประเภท ทุกการใช้งาน
  o 4 ล้อหลังคาสูง
  o 6 ล้อเปิดข้าง
  o 10 ล้อขึ้นไป
 • รถหัวลาก
  o 20 ฟุต
  o 40 ฟุต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Mr.Nutthapun
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: nutthapun@consollink.com

เบอรโทร: 08-2486-4319 / 08-1303-4343