เยี่ยมชมเรา

HANDLE INTER GROUP

สำนักงานใหญ่

  • เลขที่ 1 อาคารแฮนเดิล อินเตอร์ กรุ๊ป ซอยบางนา-ตราด 21 (แยก 11) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม.10260
  • 0-2393-2300 (อัตโนมัติ)
  • 0-2393-7307-10
  • admincenter@handleintergroup.com
  • Handle Intergroup
  • Handle Intergroup