บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด

  • ประวัติ
  • เอกสารบริษัท

  บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด 
 Center 02-393-5300, 090-678-8294

 แผนกSales 020-993-6445

 pikool@siamliner.com / nuttawut@siamliner.com;    

thanyalak@siamliner.com

 

 แผนกCS 086-894-1581 

 EXPORT Email: outbound1@siamliner.com ; outbound2@siamliner.com / outbound@siamliner.com

IMPORT Email: inbound2@siamliner.com / inbound1@siamliner.com

เพราะเราเชี่ยวชาญ เราจึงมีความพร้อมให้คุณได้มากกว่า

  • มีบุคลากรพร้อมบริการดูแลนำสินค้าเข้า – ออกตลอดเวลาจากตู้คอนเทนเนอร์ (Stuffing/un-stuffing)
  • มีบริการด้านหีบห่อ re-packing
  • พร้อมด้วยบุคลากรประสานงาน ติดตามตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทร  02-393-5300, 090-678-8294

 

แผนกSales   020-993-6445  Email: pikool@siamliner.com; nuttawut@siamliner.com; thanyalak@siamliner.com

 

แผนกCS 086-894-1581 

EXPORT Email: outbound1@siamliner.com ; outbound2@siamliner.com ; outbound@siamliner.com

IMPORT Email: inbound2@siamliner.com; inbound1@siamliner.com