บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จำกัด

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จำกัด
   0-2393-3400 (อัตโนมัติ)
   0-2393-9711-14

  admincenter@handleintergroup.com

ดำเนินการพิธีการศุลกากร

มืออาชีพ เช่น เรา พร้อมแล้วในการให้บริการทุกขึ้นตอนของการเดินพิธีการผ่านแดน

  • บริการดำเนินพิธีการทางเรือ ทั้งขาเข้า-ขาออก
  • บริการดำเนินพิธีการทางอากาศ ทั้งขาเข้า-ขาออก
  • บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of orgin)
  • บริการขอคืนภาษีอากรสำหรับผู้ส่งออก (มุมน้ำเงิน) /มาตรา 19 ทวี/บีโอไอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Mr.Atthakit
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: atthakit@handleinterconsol.com

เบอร์โทร: 08-2486-4298