บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จำกัด

   บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จำกัด
   0-2393-3400 (อัตโนมัติ)
   0-2393-9711-14

    admincenter@handleintergroup.com

ขนส่งสินค้าทางอากาศ

มืออาชีพด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทั้งขาเข้า และขาออก ตอบสนองทุกเส้นทางการขนส่ง มีเครือข่ายรองรับการบริการขนส่งทั่วโลก โดยเฉพาะโซนเอเซีย (Intra-Asia) เพราะเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณ และสามารถให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อธุรกิจของคุณ

  • บริการขนส่งสินค้าแบบถึงมือผู้รับ Door to door (DDU / DDP / FCA / Ex-work) etc.,

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Mr.Atthakit
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: atthakit@handleinterconsol.com

เบอร์โทร: 08-2790-2863