บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จำกัด

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จำกัด
   0-2393-3400 (อัตโนมัติ)
   0-2393-9711-14

  admincenter@handleintergroup.com

ขนส่งสินค้าทางรถ

บริการทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ รองรับทุกความต้องการของการขนส่ง

รถบรรทุก ทุกประเภท ทุกการใช้งาน

  • 4 ล้อหลังคาสูง
  • 6 ล้อเปิดข้าง
  • 10 ล้อขึ้นไป

รถหัวลาก

  • 20 ฟุต
  • 40 ฟุต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Mr.Atthakit
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: atthakit@handleinterconsol.com

เบอร์โทร: 08-2486-4298