เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
  • ประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ
  • การประสานงานภายในกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์และจัดเรียงรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง และหากพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Type: Full Time
Job Location: กรุงเทพฯ

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx